Autor: Lubomir <KlimekL(at)cgc.sk>, Téma: Zimné plávanie, Vydané dňa: 03. 02. 2017


******* U P O Z O R N E N I E ********


Oznamujeme vám,

že sa dňa 5.2.2017 akcia
Š P O R T O V Ý O T U Ž I L E C – Zlaté piesky
N E K O N Á.

Nový náhradný termín bude oznámený , keď nám Zlaté piesky rozmrznú.

Za porozumenie ďakujeme.

Za Ľadové Medvede Bratislava Ľubomír Klimek