KVALIFIKÁCIA NA DUNAJ 2018

Autor: Lubomir <KlimekL(at)cgc.sk>, Téma: Zimné plávanie, Vydané dňa: 21. 11. 2017

Logo LMBa

Každý záujemca ( aj nečlen ĽMB ) o plavbu v Dunaji musí pochopiť, že chce plávať v ľadovej vode a v silnom prúde veľrieky. Musí mať preto dosť síl plávať a aj vyplávať z vody, ktorá ho nezadržateľne nesie dolu prúdom. Po vstupe do vody je okamžite strhnutý prúdom, v ktorom obopláva z vonkajšej strany ukotvené plavidlá ( a nesmie sa nechať strhnúť k nim, alebo nedajbože pod ne) a po odplávaní celej trasy stihnúť v medzere medzi plavidlami doplávať k brehu a vystúpiť z vody. Po skúsenostiach z minulých ročníkov januárovej plavby na Dunaji sme sa rozhodli:
1. limitovať počet plavcov ako dolu prúdom, tak aj 1x , resp. 2x cez tok.
2. overovať si výkonnosť každého plavca

Najbližší termín kvalifikácie pre plavbu cez tok bude upresnený podľa počasia a teploty vody na Zlatých pieskoch.
Je potrebné sa prihlásiť emailom na klimek@cgc.sk

Podrobné info tu

Adept na plávanie v Dunaji popri brehu trasu 1000 m musí dokázať:
Plávať v stojatej vode pod 5°C minimálne 10 minút. Splnenie tejto kvalifikácie je na osobnom zhodnotení otužileckých schopností každého záujemcu o plavbu popri brehu.

Adept na plávanie krížom cez Dunaj musí dokázať:

Zaplávať v stojatej vode ( teplota vody menej ako 5°C ) minimálne aspoň 500m v limite 20 minút. To znamená, že treba plávať 20minút a nie postávať na mieste.
V praxi to znamená, že na akomkoľvek podujatí, alebo tréningu v priebehu novembra a decembra môže záujemca túto trať preplávať – pod dohľadom predsedu, alebo podpredsedu, alebo člena športovej komisie LMB. Posledným dátumom na splnenie limitu je 6.1.2018 v Senci. Poprosíme, nenechávajte si kvalifikáciu na posledný termín.

Pre ilustráciu je 500m vzdialenosť:
- na Zlatých Pieskoch od reštaurácie Zlatý vodník popri brehu až k prvej chatke vodného vleku a naspäť.
- V Nemečkoch popri priehradnom múre na druhý breh a naspäť.

Zopár obrázkov z minuloročných kvalifikácii.

Prípadný záujemcovia sa nahlasujte na mail adrese:
klimek@cgc.sk

Nahlásite Meno Priezvisko, email a telefonický kontakt
Následne Vás budeme kontaktovať a dohodneme termín kvalifikácie na Zlatých pieskoch.