Krst Ľadových Medveďov na Štedrý deň - Zlaté piesky - 2017 Zimné plávanie.

Autor: Lubomir <KlimekL(at)cgc.sk>, Téma: Zimné plávanie, Vydané dňa: 27. 12. 2017


Krts2016


Každoročne, Štedrý deň je pre nás otužilcov zvláštny. Hneď ráno si privstaneme, aby sme mohli slávnostne pokrstiť nových ľadových medveďov.


Viacej sa dočítate TU

Ráno som si privstal, aby sme spolu s Magduškou a Icou pripravili krstné listy a pripravili všetko pre krst. Tento rok sme nemuseli pripravovať plavecký bazén, voda na Zlatých pieskoch nebola zamrznutá. Posledné dva týždne teploty vzduchu boli okolo nuly a tak voda v Zlatých piskoch klesla pod 4°C presnejšie na 3.6°C.

Tesne pred deviatou prišli všetky krsňatá bolo nás tu ako na vianočných trhoch. Ica spolu s Magduškou vypísali krstné listy a zvyšok otužilcov sa patrične vyobliekal na túto slávnostnú chvíľu, vyzliekli sa do plaviek a klubových tričiek.
Pri spoločnom nástupe sme pokrstili sedemnásť nových Medveďov z rodu Ľadových, ktorí mali privilégium ísť ako prví si zaplávať v ľadových vodách Zlatých pieskov. Po krsňatách si ľadovú vodu vychutnali nakoniec aj ostrieľané ľadové medvede a spoločne rozčerili pokojnú hladinu fantastickej, vianočnej vody vo vianočnej nálade.Hneď po krste traja záujemcovia o plavbu cez DUNAJ sa ponorili do ľadovej vody, aby zaplávali kvalifikáciu. Plávanie bolo veľmi náročné. Po 15 minútach z vody vystúpil Daniel, a po 16 minútach Jaro a Monika. Daniel poctivo rozmrazoval za pomoci starších ostrielaných členov klubu. Daniel nakoniec zhodnotil, že túto sezónu Dunaj nepopláve, ale bude ešte riadne trénovať.
Všetci traja podali úžasný výkon.

ĽADOVEJ VODE, ZIMNÉMU PLÁVANIU a ZLATÝM PIESKOM NAZDAR!!!!!!