Pozvánka - 6. ročník zimného plávania a SPZP v Oravskej priehrade 2.12.2018

Autor: Lubomir <KlimekL(at)cgc.sk>, Téma: Zimné plávanie, Vydané dňa: 21. 11. 2018PROPOZÍCIE TUPropozície vstupu otužilcov do vody Oravskej priehrady o 14:00

Názov podujatia: VI. Ročník zimného plávania a otužovania spojený s plaveckým pretekom 1. Ročníka Slovenského pohára

Usporiadateľ: Orava otužilci
Miesto: Námestovo, nábrežie Oravskej priehrady
Termín a čas: 02.12.2018

12:00 plavecký pretek v zimnom plávaní
14:00 hromadný vstup otužilcov do vody

Termín zadania prihlášok: do 25.11.2018

Emailová adresa na posielanie prihlášok a kontaktná osoba: balcercikj@gmail.com
Čas a miesto prezentácie: označený priestor na nábreží Oravskej priehrady od 10:00 do 11:45 pri U-čku
Účastnícky poplatok: 3 € pre prihlásených v termíne, s úhradou do 27.11.2018, číslo účtu poskytne kontaktná osoba, do veci uviesť klub a počet prihlásených
6 € prihlásenie po termíne alebo na mieste konania
Podmienky (zázemie, čo je v cene štartovného): čaj, pohostenie, účastnícky list, malý spomienkový suvenír

Predpokladaná teplota vody: 3°C

Presné propozície pre plavcov budú doplnené.
Vyhodnotenie podujatia sa uskutoční v Zbojníckej kolibe v Oravskej Jasenici, kde bude pripravené pohostenie a tombola.

Tešíme sa na Vašu účasť a príjemné stretnutie otužilcov.

S pozdravom Orava otužilci