Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

2 % ( dve percentá )

Marec je tretí mesiac v roku, ale nesie sa v znamení 2 percent. Čítaj ďalej priaznivec náš............

Otužilci a priaznivci otužovania: Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava sa uchádza o Vašu priazeň pri rozhodovaní sa, komu určíte poukázanie 2 % z Vašich daní. Ak sa rozhodnete podporiť nás, je potrebné : 1. Ak ste zamestnanec, za ktorého daň zo závislej činnosti vyrovnáva zamestnávateľ, potrebujete od zamestnávateľa „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti“, ktoré bude tvoriť prílohu k tlačivu „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“. Tieto tlačivá po vyplnení odovzdáte na miestne príslušný daňový úrad podľa bydliska najneskôr do 30.4.2011. Tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane“ nájdete na www.rozhodni.sk /Stiahnite si – Rozhodni 2%/ 2. Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba , daňové priznanie obsahuje vyhlásenie, ktoré vyplníte. 3. Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba, daňové priznanie obsahuje vyhlásenie, ktoré vyplníte. Údaje o prijímateľovi: Obchodné meno alebo názov: Ľadové Medvede, Bratislava Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Bratislava, 811 02, Medená 27 Právna forma: občianske združenie IČO: 31802796 Našim cieľom je: - v záujme zdravia a jeho prevencie propagácia zimného plávania, otužovania a informovania verejnosti. - presadzovanie záujmov svojich členov na republikovej a medzinárodnej úrovni. - vydávanie odborných a metodických pokynov s tematikou zimného plávania ako aj otužovania a diaľkového plávania - riadenie majstrovských pohárových a iných významných súťaží a pretekov, oznamovanie

| Autor: laco | Vydané dňa 02. 03. 2011 | 2311 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.