Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Pozvánka na 17. ročník Zimného plávania - BRATISLAVA DUNAJ 2015


BRATISLAVA DUNAJ
nedeľa 8. februára 2015

Priatelia otužilci, po nevydarenom januárovom termíne znova organizujeme zimné plávanie vo vodách našej veľrieky Dunaj. Plávať budeme popri brehu a krížom cez tok.

ďalšie informácie TU

Predpokladaná teplota vody bude okolo +2°C až +3°C.
Predpokladaná výška hladiny: 310cm
Predpokladaná rýchlosť toku: 5 km/h

SHMU - Stav hladiny Dunaja v Bratislave


Bližšie informácie nájdete ďalej v priložených propozíciach.

8.1.2015 športovo technická komisia uzatvorila zoznam plavcov 1x cez tok. Šupa, Podstavek, Nyari, Pék, Hajzer, Slabý, Lysik, Molnár, Košecký, Čulen, Konečný, Zvaremor, Seleš

21.12.2014 plávalo kvalifikáciu 16 plavcov.
Z toho 10 plavcov dosiahlo čas pod 16 minút, 5 plavcov pod 19 minút. Dnešná kvalifikácia bola za slnečného veterného počasia. Teplota vody bola 5.2°C a vzduchu okolo 6.5°C.

P R O P O Z Í C I E
17. ročník - Zimného plávania

BRATISLAVA - DUNAJ

nedeľa 8.2. 2015


A) Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava (ďalej len „ĽMB“)
Riaditeľ súťaže:Ing. Ľubomír Klimek
Termín prihlášok:do 6.2.2015 (Registrácia po termíne len so súhlasom výboru ĽMB!)
Miesto konania:Bratislava – rieka Dunaj
Prezentácia:Reštaurácia Prazdroj, Mostová ul.8 (Štúrovo nám.)
Adresa prihlášok:Magdalena Chudá - Meteorová 5, 821 02 Bratislava
e-mail: magdalena.chuda@ chello.sk,
mobil: 0902197141, pevná linka: 02/20795205
Obsah prihlášok:meno a priezvisko
mobilné číslo, email
rok narodenia
dĺžka zvolenej trate
názov oddielu (registrovaní v niektorom otužileckom oddiele)
mesto (tí ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu)
B) Technické ustanovenia:
Disciplíny:100 a 1000 metrov v toku Dunaja, popri ľavom brehu
1x cez tok = z petržalskej strany na bratislavskú
Štartovné:7,- EUR členovia oddielu ĽMB
12,- EUR nečlenovia oddielu ĽMB
15,- EUR členovia aj nečlenovia oddielu ĽMB, lavci, ktorí sa registrujú na mieste
V cene štartovného je občerstvenie, diplom a samozrejme otužilecká triaška.
Zdravotné potvrdenie:Otužilci registrovaní v niektorom otužileckom oddiele : Za pripravenosť plavcov a ich zdravotný stav zodpovedá predseda materského oddielu.
Neregistrovaní otužilci tzn. tí ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu: Vyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave pre športové aktivity nie staršie ako 1 rok. Potvrdenie musí obsahovať variantu formulácie: „XY je schopný absolvovať zimné plávanie v stojatých vodách a riečnych tokoch“.
C) Časový rozvrh:
12.00-13.00prezentácia (Po 13.00 sa nie je možné prezentovať!)
13.40presun plávajúcich cez tok na miesto štartu v Pečnianskom lese
13.50nástup na nábreží
14.05presun na štart 100 a 1000 metrov
D) Upresnenia:
• Povinná výstroj – plavecká športová obuv a plavecká čiapka. (Bez povinnej výstroje nemôže otužilec absolvovať zvolenú plaveckú vzdialenosť!)
• Po štarte plavcov cez tok a po ich priplávaní na bratislavskú stranu sa k nim pripoja na pokyn organizátora plávajúci na 1000 metrovej trati.

Žiadame dodržiavať disciplínu a pokyny usporiadateľa!

Prajeme šťastnú a úspešnú plavbu.

Dokument schválený Športovo-technickou komisiou ĽMB.

Ako sa pripraviť na Dunaj

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Krátke video z 16. ročníka - Dunaj -2014".Takto to vyzeralo 11.1.2015 o 9:00, výška 635 cm

Pri takejto hladine sa Dunaj nepláva, nakoľko nie je možné bezpečne vyliezť na breh.


| Autor: Lubomir | Vydané dňa 19. 01. 2015 | 2353 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.