Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Pozvánka na 21. ročník Zimné plávanie - BRATISLAVA DUNAJ 2020


Memoriál Jozefa Makaia
BRATISLAVA DUNAJ
nedeľa 5. januára 2020

Priatelia otužilci, aj túto otužileckú sezónu organizujeme zimné plávanie vo vodách našej veľrieky Dunaj. Plávať budeme popri brehu a krížom cez tok.

Ďalšie informácie TU

P R O P O Z Í C I E
21. ročník - zimného plávania
BRATISLAVA - DUNAJ

nedeľa 5.1. 2020

A) Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava (ďalej len „ĽMB“)
Riaditeľ súťaže:Andrea Ostrihoňová
Miesto konania:Bratislava – rieka Dunaj
Prezentácia:Reštaurácia Prazdroj, Mostová ul.8 (Štúrovo nám.)
Termín prihlášok do:31.12.2019 vrátane úhrady štartovného na účet
ĽMB SK38 0900 0000 0001 7570 6283 vedený v Slovenskej sporiteľni. Kto neuhradí štartovné, nie je registrovaný
Adresa prihlášok:
e-mail: magdalena.chuda@upcmail.sk,
mobil: +421 902 197 141
Obsah prihlášok:meno a priezvisko
dátum narodenia
mobilný telefón
dĺžka zvolenej trate
názov oddielu (registrovaní v niektorom otužileckom oddiele)
mesto (tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu)
Usporiadateľ si vyhradzuje právo povoliť alebo nepovoliť účasť na podujatí.
B) Technické ustanovenia:
Disciplíny:100 a 1000 metrov v toku Dunaja, popri ľavom brehu
1x cez tok - z petržalskej strany na bratislavskú

PLAVCI CEZ TOK MUSIA ABSOLVOVAŤ PLAVECKÚ KVALIFIKÁCIU
Miesto a čas konania kvalifikačných plavieb bude priebežne zverejňovaný na hlavnej stránke ĽMB.
Pokyny pre kvalifikáciu DUNAJ 2020

Štartovné:16,- EUR (nečlenovia oddielu ĽMB)
11,- EUR (členovia oddielu ĽMB)
20,- EUR registrácia na mieste podujatia (členovia aj nečlenovia oddielu ĽMB)
V cene štartovného je občerstvenie, diplom a samozrejme otužilecká triaška.

Zdravotné potvrdenie:Otužilci registrovaní v niektorom otužileckom oddiele: Za pripravenosť plavcov a ich zdravotný stav zodpovedá predseda materského oddielu.
Neregistrovaní otužilci. tzn. tí, ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu: Vyžaduje sa skúsenosť s otužovaní minimálne 1 zimnú sezónu a Potvrdenie o zdravotnom stave nie staršie ako 1 rok..
C) Časový rozvrh:
12.00-13.00prezentácia (Po 13.00 sa nie je možné prezentovať!)
13.40presun plávajúcich cez tok na miesto štartu v Pečnianskom lese
13.50nástup na nábreží
14.05presun na štart 100 a 1000 metrov

D) Upresnenia:
• Povinná výstroj – plavecká športová obuv a plavecká čiapka. (Bez povinnej výstroje nemôže otužilec absolvovať zvolenú plaveckú vzdialenosť.)
• Z bezpečnostných dôvodov môžu plávať v Dunaji len otužilci BEZ RUKAVÍC.
• Po štarte plavcov cez tok a po I ch priplávaní na bratislavskú stranu sa k nim pripoja, na pokyn organizátora, plávajúci na 1000 metrovej trati.

Žiadame dodržiavanie disciplíny a pokyny usporiadateľa!

Prajeme šťastnú a úspešnú plavbu.

Dokument schválený Športovo-technickou komisiou ĽMB.

Ako sa pripraviť na Dunaj

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Krátke video z 16. ročníka - Dunaj -2014".


| Autor: Lubomir | Vydané dňa 04. 12. 2019 | 2724 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.