Kalendár


Počasie

BRATISLAVA Zlaté piesky

Obrázok

Najnovšie video


S ľadovým medveďom
veselo aj vážne

Vtip na dnes

Mapa návštevZimné plávanie

Pozvánka - DUNAJ 2014


BRATISLAVA DUNAJ
nedeľa 12.01.2014


Priatelia otužilci, aj tento rok organizujeme zimné plávanie vo vodách našej velrieky Dunaj. Plávať budeme popri brehu a krížom cez tok.
ďalšie podrobnosti


16. ročník - Zimného plávania

BRATISLAVA - DUNAJ

nedeľa 12.1. 2014


V cene štartovného je občerstvenie, diplom a samozrejme otužilecká triaška.
A) Všeobecné ustanovenia:
Usporiadateľ:Občianske združenie Ľadové Medvede, Bratislava (ďalej len „ĽMB“)
Riaditeľ súťaže:Ing. Ľubomír Klimek
Termín prihlášok:do 8.1.2014 (Registrácia po termíne len so súhlasom výboru ĽMB!)
Miesto konania:Bratislava – rieka Dunaj
Prezentácia:Reštaurácia Prazdroj, Mostová ul.8 (Štúrovo nám.)
Adresa prihlášok:Magdalena Chudá - Meteorová 5, 821 02 Bratislava
e-mail: magdalena.chuda@ chello.sk,
mobil: 0902197141, pevná linka: 02/20795205
Obsah prihlášok:meno a priezvisko
rok narodenia
dĺžka zvolenej trate
názov oddielu (registrovaní v niektorom otužileckom oddiele)
mesto (tí ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu)
B) Technické ustanovenia:
Disciplíny:100 a 1000 metrov v toku Dunaja, popri ľavom brehu
1x cez tok = z petržalskej strany na bratislavskú
Štartovné:10,- EUR (nečlenovia oddielu ĽMB)
5,- EUR (členovia oddielu ĽMB)
Zdravotné potvrdenie:Otužilci registrovaní v niektorom otužileckom oddiele : Za pripravenosť plavcov a ich zdravotný stav zodpovedá predseda materského oddielu.
Neregistrovaní otužilci tzn. tí ktorí nie sú členmi žiadneho otužileckého oddielu: Vyžaduje sa potvrdenie o zdravotnom stave pre športové aktivity nie staršie ako 1 rok. Potvrdenie musí obsahovať variantu formulácie: „XY je schopný absolvovať zimné plávanie v stojatých vodách a riečnych tokoch“.
C) Časový rozvrh:
12.00-13.00prezentácia (Po 13.00 sa nie je možné prezentovať!)
13.40presun plávajúcich cez tok na miesto štartu v Pečnianskom lese
13.50nástup na nábreží
14.05presun na štart 100 a 1000 metrov
D) Upresnenia:
• Povinná výstroj – plavecká športová obuv a plavecká čiapka. (Bez povinnej výstroje nemôže otužilec absolvovať zvolenú plaveckú vzdialenosť!)
• Po štarte plavcov cez tok a po ich priplávaní na bratislavskú stranu sa k nim pripoja na pokyn organizátora plávajúci na 1000 metrovej trati.

Žiadame dodržiavať disciplínu a pokyny usporiadateľa!

Prajeme šťastnú a úspešnú plavbu.

Dokument schválený Športovo-technickou komisiou ĽMB.

| Autor: Lubomir | Vydané dňa 18. 12. 2013 | 926 prečítaní | facebook | Instagram |

© 2020 www.ladovemedvede.sk | Všetky práva vyhradené.